top of page
foto a video 007.jpg
  • Výstavba/montáž chladiacích zariadení.

  • Montage kühlung Anlage.

Slaughterhouse poultry factory. Poultry
  • Montáž hydinárskych zariadení.

  • Montage Anlage in geflügel industry.

  • Montáž dopravníkov v potravinárskom priemysle.

  • Montage Förderband.

  • Zváranie na pozicií TIG.

  • Schweißarbeit WIG/TIG.

20201208_191433.jpg
bottom of page